top of page
Jobbe hjemmefra

DelEie

Bolig for Folket

I et marked med økte renter og høye boligpriser kan det være vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet.

 

Bolig for Folket ønsker å gjøre det enklere for deg å kjøpe din egen bolig og tilbyr nå konseptet "DelEie" for enkelte boliger. 

Hvordan fungerer DelEie? 

Har du inntekt og betjeningsevne, men mangler deler av egenkapitalen som skal til for å kjøpe bolig? Med "DelEie" kan du kjøpe deler av boligen eller mer, og bo i hele selv med full bruksrett.   

 

Du må kjøpe minimum 60 prosent av boligen, men du kan også velge å kjøpe 70, 80 eller 90 prosent. Senere kan du også øke din eierandel inntil du eier hele boligen selv.  

Du betaler et beløp tilsvarende markedsleie for resterende andel av leiligheten.

Hvordan går du frem? 

  1. Finn din bolig - sjekk våre prosjekter
     

  2. Ta kontakt med banken din for finansieringsbevis. 
     

  3. Kontakt oss for en hyggelig boligprat.

Hvordan kan regnestykket se ut?

Du vurderer å kjøpe en treroms leilighet til 3,5 millioner kroner, og du ønsker å kjøpe 60% av denne. Det vil da si at Bolig for Folket eier de resterende 40%.

 

Din totale del å betale blir da 2.100.000 kroner, og dette beløpet kan fordeles med opptil 85% lån i bank og minimum 15% i egenkapital. Fordelingen vil i såfall være kr 315.000 i egenkapital og kr 1.785.000 i lån i bank. Resten dekkes av Bolig for Folket i henhold til kjøpekontrakt. 

Slik kan månedlige kostnader se ut:
Ditt eget boliglån: kr 8.149 (renter + avdrag).
Felleskostnader til sameiet: kr 2.200. 

Leiekostnader til Bolig for Folket: kr 5.833.
Totalt: kr 16.182, herav utgjør avdrag kr 4.958 som du betaler til deg selv. 

 

Effektiv leiekostnad er derfor kr 11.224/mnd.
 

*For å få boliglån krever bankene at du har minst 15% av den totale kjøpesummen i egenkapital.


Utregningen over forutsetter lån i Husbanken med flytende rente 2,75%, 30 års løpetid og er hensyntatt 22% skattefradrag for betalte renter. Felleskostnadene er stipulert basert på erfaringstall. Mer informasjon om dette finner du i prislisten til boligprosjektet. Effektiv leiekostnad forutsetter at boligen ikke faller i verdi, og at avdragene er dermed å anse som nedbetaling på gjeld og blir således et spareelement. 

bottom of page